Kara Kuvvetlerinde Hangi Personel Hangi Görevi Yapar?

Kara Kuvvetlerinde Hangi Personel Hangi Görevi Yapar?

Kara Kuvvetlerinde Hangi Personel Hangi Görevi Yapar?

Kara Kuvvetlerinde Hangi Personel Hangi Görevi Yapar? Sorusunun cevabını maddeler halinde sizlerle paylaşacağız.

Piyade

Piyade sınıfı; her türlü hava ve arazi şartlarında karada muharebe görevlerini yapar. Harekatın her durumunda hayatta kalma tedbirlerini ve gerektiğinde geri çekilme harekâtını uygular. Komando birlikleri ise; düşman derinliklerinde veya düşman kontrolü altındaki bölgelerde, komando harekâtı icra eder.

Tank

Tank; yüksek hareket kabiliyeti ve ateş gücüne sahip, komutanın vurucu gücü ve vazgeçilmez bir silahıdır. Tank birlikleri; diğer sınıf ve silahlarla koordineli olarak ateş, hareket ve darbe etkisinden faydalanmak suretiyle düşmana yaklaşır ve onu etkisiz hale getirir. Tank birlikleri aynı zamanda; ateş gücü, hareket yeteneği ve zırh koruması özelliği ile her çeşit harekatta etkilidir.

Topçu

Topçu sınıfının görevi, her türlü harekâtta düşmana karşı üstünlük kurmak maksadıyla, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda, uzak mesafedeki düşmanı baskı altında tutarak veya etkisiz hâle getirerek sürekli ateş desteği sağlamaktır. Topçu bu görevini yerine getirebilmek için gözetleme ve hedef tespit sistemlerini kullanarak bilgi elde eder, planlı veya ani çıkan hedefleri ateş altına alır.

Hava Savunma

Hava Savunma sınıfının görevi, düşmanın hava ve füze saldırılarını sınırlandırmak, geciktirmek, önlemek veya etkisini azaltmak suretiyle dost birliklerin hayatta kalmasını sağlamak, hareket serbestisini artırarak kara operasyonlarının daha elverişli koşullarda uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu görev icra edilirken, erken ikaz sistemleri işletilmekte ve bu sistemlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte çalışması sağlanmaktadır.

Kara Havacılık

Kara Kuvvetleri Havacılığının görevi; sahip olduğu ateş gücü, çeviklik ve hız ilemuharebe gücünü istenilen yer ve zamanda süratle toplayarak savaşın seyrini değiştirme imkânı sağlamaktır. Bu görevin yapılabilmesi için Kara Kuvvetleri Havacıları, taarruz helikopterleri ile kara unsurlarına yakın hava ateş desteği sağlamak, genel maksat ve yük helikopterleri ile hava ulaştırması, arama kurtarma, sıhhi tahliye ve lojistik destek faaliyetlerinde bulunmak gibi görevleri yerine getirirler.

İstihkam

İstihkâm sınıfının görevi, dost birliklerin hareket kabiliyetini artırmak maksadıyla, düşman mayınlarını bulmak ve imha etmek, engelleri etkisiz hâle getirmek, savaşta yolların inşa ve bakımını yapmaktır. Ayrıca düşmanın hareket kabiliyetini engellemeye yönelik engelleme harekâtı uygular.

İstihbarat

İstihbarat sınıfı; yasalar çerçevesinde muharebe için gerekli olan düşman, hava ve arazi hakkındaki bilgilerin elde edilmesi için toplama araçlarının yönlendirilmesi, bilgilerin toplanması, bilgilerin analizi, yayımlanması ve kullanılmasını içeren görevleri yerine getirmektedir.

Muhabere

Muhabere sınıfının ana görev sahaları; Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) bağlantılarını kurmak, işletmek ve devam ettirmek; MEBS’e ait ihtiyaçları tespit etmek ve tedarikinin planlanmasını sağlamak, elektronik harp, bilgi sistemleri ve fotoğraf/video hizmetleridir. Haberleşme, bilgi ve iletim sistemlerinin kurulması, yönetilmesi ve bu sistemlerin siber saldırılara karşı korunması muhabere sınıfının temel görevi olarak ön plana çıkmaktadır.

Bakım

Bakım, malzemeyi göreve elverişli durumda tutmak ve göreve elverişsiz malzemeyi elverişli hâle getirmek için yapılan işlerdir. Bu işler; temizleme, yağlama, ayarlama, hizmete hazırlama, bütünleme ve muayene faaliyetleri ile onarım ve yenileştirme gibi faaliyetleri içerir. Ayrıca bakım sınıfı, bakım faaliyetlerinin yanı sıra diğer bir fonksiyon alanı olan mühimmatın depolanması, muayenesi, bakımı ve yönetimi faaliyetlerinden de sorumludur.

Ulaştırma

Ulaştırma sınıfı; her türlü risk ve tehdide karşı birliklerin harekât alanına emniyetli bir şekilde taşınmasında ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alır. Bu kapsamda ulaştırma sınıfı, her türlü malzeme ve personel taşınmasına ilişkin planlama yapan, tüm ulaştırma eşitlerini uygulayan ve yöneten bir sınıftır.

Personel

Personel sınıfının görevleri, verilecek olan her türlü görevin insan kaynakları desteğini sağlamak amacıyla, halen yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak, personel temin faaliyetlerini, atama işlemlerini, disiplin ve moralin sağlanmasına yönelik faaliyetleri, istifa ve emeklilik işlemlerini, sicil, terfi ve sınıflandırma işlemlerini planlamak ve yürütmek; insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır.

İkmal

İkmal sınıfının ana faaliyet alanları ikmal ve hizmetler olarak ikiye ayrılır. İkmal; bir askerî birlik ve kurumun donatılması, bakımı ve harekâtı için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin cins ve miktarlarının tespiti, temini, depolanması ve depodayken bakımı ve dağıtımı faaliyetlerini kapsar. Hizmetler ise; mutfak, fırın, banyo, çamaşır, su ikmali, kantin gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Maliye

Maliye sınıfı; hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve en verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması için bütçenin hazırlanması ve uygulamasından sorumludur.

Sıhhıye

Sağlık hizmeti veren Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Sağlık ve Sıhhiye sınıflarının görevleri; TSK personelinin sağlık durumunu muhafaza etmek maksadıyla koruyucu hekimlik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, hasta ve yaralıların muayene, tanı/tedavi ve tahliyelerini planlamak ve icra etmektir.

Bando

Bando sınıfının vazifesi; askeri törenlere iştirak etmek ve konserler vererek personelin moral/motivasyonunu geliştirmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir