Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancıların Askerlik Durumu 2021 | Aboutweightloss.Com

Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancıların Askerlik Durumu 2021

Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancıların Askerlik Durumu

Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancıların Askerlik Durumu 7179 Sayılı Askeralma kanununda ve Askeralma yönetmeliğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen yabancı uyruklu vatandaşların askerliklerinin iyi mi ve ne halde yapılacağı, kimlerin askerlikten muaf olacağı ve kimlerin askerlik yapmak zorunda olduğu detaylıca açıklanmıştır. Hadi hep beraber mevzuat hükümlerini beraber adım adım inceleyelim.

Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancıların Askerlik Durumu Yoklama ve Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancıların Askerlik Durumu  Mevzuatta sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerin yoklamalarına ait şu anlatım yer almıştır. “(1) Soy bağları esasına nazaran sonradan alınanlar hariç Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar. Vatandaşlığa alındıkları yıla göre emsalleri hemen hemen yoklama görmemiş olanlar veya yoklaması devam edenler kendi doğumlularıyla, emsallerinin yoklama süreci sonlanmış olan olanlar vatandaşlığa alındıkları yıl askerlik çağına giren doğumlularla işleme tabi tutulur.”

Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancıların Askerlik Durumu  Buradan anladığımız üzere şayet hemen hemen 20 yaşına girmeyenler, 20 yaşından büyük olanlar ve 20 yaşında olanlar için ayrı ayrı durumlar vardır. Eğer 20 yaşından gün almadıysanız yapacağınız tek şey yoklama ve muayene zamanının gelmesini bekleyeceksiniz. Vatandaşlığa kabul edildiğiniz de 20 yaşında olanlar o sene içerisinde, vatandaşlığa kabul edildiğinde 20 yaşından büyük olanlar da vatandaşlığa kabul edilmiş olduğu sene içinde yoklama ve muayene yaptırmak zorunda.

Türk Vatandaşı Olanlardan Yaşı Büyük Olanların Askerlik Muafiyeti

(2) Soy bağları esasına göre sonradan alınanlar hariç Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl, doğum ay ve günleri dikkate alınır 22 yaşından büyükseniz askerlik yapmanız gerekebilir. Buradan anladığımız üzere şayet yaşınız 22 yaşından büyükse yada daha önceki ülkenizde askerlik hizmetini yerine getirdiyseniz bu durumda Türkiye Cumhuriyeti devletinde askerlik yapmanıza gerek yok. Askerlikten muaf oluyorsunuz.

Türkiye Vatandaşı Olduktan Sonra Askerliğimi Tecil Ettirebilir miyim?

(3) 21 yaşında ve daha küçük doğumlu olanların askerlikleri, istekleri halinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren yoklamaları yapılmadan iki sene süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği sene yoklamaları yapılarak o sene askerlik çağına giren doğumlularla muamele görürler. Seferberlik olması durumunda ihtiyaca göre askere gitmek durumunda kalabilirler.

Hangi Belgeleri Yetkili Makamlara Sunmam Gerekir?

(4) Yükümlülerce ibraz edilen belgelerin aslının olması, yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından da tasdiklenmiş olması zorunludur. Aksi takdirde ibraz edilen belgelere muamele yapılmaz. Sayılan belgelerin eksiksiz halde yetkili makama sunulması şarttır. Fotokopi ne olursa olsun kabul edilmez. Aslı gibidir olması kabul edilmez. Belgelerin asıl olan belge olması şarttır.

(5) İbraz edilen belgelerin sonradan düzmece bulunduğunun anlaşılması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulacağı hususu yükümlülere tebliğ edilir ve sahte olduğunun anlaşılması halinde nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesince yetkili Cumhuriyet başsavcılığına ihbarında bulunulur.

(6) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonrasında yeniden Türk vatandaşlığına alınanlar sonradan Türk vatandaşı olanlar kapsamında değerlendirilmez.

(7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı iken 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 42 nci maddesi kapsamında Türk vatandaşlığını kazananlar sonradan Türk vatandaşı olan mükellef kapsamında değerlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir